Trường THCS Thông Tây Hội Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2021
Thứ hai, 26/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 74

Hội thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 64 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020)

Hội thao đoàn Phường tổ chức

HỘI THAO THỂ DỤC THỂ THAO PHƯỜNG 11 NĂM 2020

Ngày 25/10/2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường tổ chức bế mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), 64 năm Ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020) khen thưởng những đơn vị và cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao vừa qua.

 Một số hình ảnh Hội thao do trường THCS Thông Tây Hội tham gia

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86