Trường THCS Thông Tây Hội Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2021
Thứ hai, 24/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 284

Trường THCS Thông Tây Hội tổ chức Đại hội Chi bộ lần VII nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ lần VII nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 22/02/2020 Chi bộ trường THCS Thông Tây Hội tổ chức Đại hội Đảng viên lần VII nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86