Trường THCS Thông Tây Hội Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2021
Thứ năm, 12/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 163

Về việc tổ chức thăm các địa chỉ đỏ, chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn quận và các đơn vị kết nghĩa nhân dịp 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)

Thăm địa chỉ đỏ

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86