Hiệu trưởng

Lê Thị Tuyết Như
Lê Thị Tuyết Như

Ngày sinh: 12/6/1969

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đai học

Điện thoại cơ quan: 028.39213949

Điện thoại riêng: 0909731569

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Hữu Thám Cường
Nguyễn Hữu Thám Cường

Ngày sinh: 25/11/1982

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Đai học

Điện thoại cơ quan: 028.39213949

Điện thoại riêng: 0909008317

Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương

Ngày sinh: 23/7/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ :Đai học

Điện thoại cơ quan: 028.39213959

Điện thoại riêng: 0903394384

    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN GÒ VẤP

      TRƯỜNG THCS THÔNG TÂY HỘI

 

Số 576 Quang Trung Phường 11 Quận Gò Vấp TPHCM

Điện thoại CS1: 39213949

                  CS2: 39213949