Trường THCS Thông Tây Hội Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2021
Thứ tư, 2/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 203

Tổ Chuyên môn

Tổ Chuyên môn

    Cô Lê Thị Cẩm Vân - Tổ trưởng Ngữ văn - camvantth@gmail.com - 0968676467

Cô Nguyễn Thị Lệ Hằng - Tổ trưởng Toán - lehang093@gmail.com - 0932046662

   Cô Lê Thị Hồng Thùy - Tổ trưởng Tiếng anh - hongthuy4399@gmail.com - 0914714399

   Cô Phạm Thị Kim Ngân - Tổ trưởng Lý - Hóa - Tin - phamkimngan04@gmail.com - 0903609007

   Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổ trưởng Sử - Địa - GDCD - huyennguyen512@gmail.com - 0935497934

   Cô Nguyễn Thị Hằng - Tổ trưởng Sinh - Công nghệ - nguyenthihanggv76@gmail.com

   Thầy Trịnh Văn Trữ - Tổ trưởng Thể dục - Nhạc - Mỹ thuật - trinhvantrutth@gmail.com

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164