Trường THCS Thông Tây Hội Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2021
Chủ nhật, 6/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 257

Tổ Hành chánh

 

       Cô Nguyễn Thị Thu Thủy - Tổ trưởng - 0906520313 - thuythuvientth@gmail.com

 

    Cô Ngô Thị Duyên - CTCĐ - Y tế - 0902402197 - thyduyen81@gmail.com

 

   Cô Trần Thị Thu Hà - Kế toán trưởng - 0909741344

 

   Cô Phạm Thị Ánh Hồng - Thủ quỹ - 0938039872

 

   Cô Lê Thị Ngọc Yến - Văn thư - 0937779185 - dinhnhatvy2007@yahoo.com

 

   Thầy Hà Thành Nam - Tổng phụ trách - GVTD - hathanhnam812010@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164