Thứ ba, 8/6/2021, 9:38
Lượt đọc: 21

Tài liệu đến các em học sinh, đội viên (Phần 2

Liên Đội giới thiệu một số nội dung, tài liệu đến các em đội viên, học sinh nhằm xây dựng môi trường rèn luyện cho đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Qua đó giúp các em nâng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên Đội.

Tác giả: Quản trị viên

86